Claudia Witlam-Kuhnt is in 2015 gestart met haar eigen onderneming: AMF support. Met haar ervaring, kennis en kwaliteiten wil zij ondernemers, (financiële) directeuren, controllers en/of managers actief en op een praktische wijze ondersteunen in hun zware taak en verantwoordelijkheid die zij binnen hun organisatie dragen. Onafhankelijk, resultaatgericht en betrokken bij de mensen die de organisatie vormen en als sparringpartner voor strategische, tactische en operationele vraagstukken.


wat doet amf?


De diversiteit aan vraagstellingen, processen en mensen, waar zij in de praktijk mee te maken krijgt, is de bron voor haar creativiteit en ondernemerschap. Zij is nieuwsgierig, gaat op zoek, sluit aan bij wat er is en creëert draagvlak. De juiste vragen stellen, goed luisteren, scherp observeren en analyseren zijn de andere ingrediënten voor haar successen bij veranderingstrajecten.

Zij heeft een “antenne” voor mogelijkheden tot verbetering van effectiviteit, efficiency en kwaliteit en geeft communicatie, samenwerking, risicobeheersing en cashpositie de nodige aandacht.

business controller,
manager & ondernemer

wie is amf?

Claudia is een ervaren business controller en manager. Met name de combinatie van financiële deskundigheid, analytisch/pragmatisch denkvermogen en sociale/communicatieve vaardigheden stellen haar in staat extra waarde toe te voegen aan een organisatie. Zij weet de “klassieke” controllerstaken effectief en efficiënt uit te voeren en/of te coördineren. Hierbij stapt zij bewust in de processen en gaat zij aan tafel zitten met de belanghebbenden. Zij staat tussen de mensen, die een organisatie uniek maken. Zij ziet zichzelf dan ook als “Controller–Nieuwe-Stijl”. Extra meerwaarde en veranderenergie creëert zij door feiten, missie, procedures en emoties evenwichtig aan bod te laten komen. Ondersteunen betekent voor haar maatwerk leveren. Dit doet zij door zowel begrip te tonen voor verschillende standpunten en gedachtenlijnen, als constructief mee te denken en mee te doen als partner in business.

samenwerking

“Samen van inzicht naar control” is haar motto. Claudia verschaft zich altijd eerst een beeld van de cultuur, de drijfveren, competenties en belanghebbenden van een organisatie, afdeling of team. Afhankelijk van de situatie neemt zij de juiste rol in. Zo lukt het haar, samen met de klant, door te dringen tot de kern van het probleem, blijvende verbeteringen te realiseren en tot gewenste resultaten te komen.

ervaring


Claudia heeft in haar loopbaan verschillende verbeter- en veranderingsprojecten doorgevoerd. Dit deed zij in verschillende rollen: als taakverantwoordelijke, proceseigenaar, projectteamlid, projectleider, manager of adviseur en op verschillende niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Naast de praktijkervaring die zij heeft opgedaan, is haar “gereedschapskoffer” gevuld met managementtheorieën en kennis die zij toepast. En elke dag brengt haar welkome nieuwe inzichten en leermomenten.

Aanvullende informatie over haar achtergrond en competenties vindt u op LinkedIn

adres

AMF Support
Van Hoevellstraat 21
7471 SM Goor

volg ons


© 2018 AMF Support