systemen


Het INK model (Model Nederlandse Kwaliteit ) daagt uit tot SMART formuleren en realiseren van doelen. Een BSC (Balanced Scorecard) helpt visies en doelen concreet te maken en te sturen op meer dan alleen financiële maatstaven. MCSs (Management Control Systems) beïnvloeden het gedrag van mensen. Het gebruiken van de juiste MCSs is maatwerk en ondersteunt bij het realiseren van doelen. Doelmatig en transparant ingerichte en op output én input gestuurde MISs (Management Information Systems) ondersteunen effectief de bedrijfsvoering en beslissingsprocessen.

uitdaging


Het is een grote uitdaging om tijdig te anticiperen op veranderingen en om continu te focussen op zowel de financiële positie van de organisatie als het sociale systeem. Er zijn altijd mogelijkheden tot verbeteringen. Het is de kunst om gebalanceerd te managen en te communiceren op basis van ratio én gevoel, hypotheses én feiten. Samen tot beslissingen komen stimuleert ondernemerschap bij de manager. Het beheersen van risico’s en tegelijk het benutten van kansen zorgt hierbij voor de nodige uitdaging. Externe onafhankelijke expertise en interne competenties versterken elkaar en brengen organisaties sneller op een hoger prestatieniveau.

personeel


Organisaties worden gevormd door mensen. Ieder individu doet ertoe. Effectief én respectvol communiceren en samenwerken lukt alleen door het herkennen én erkennen van de aangeboren verschillen in de manier van denken (Denkwijzes van Movimente). Een sterk team beschikt over een geschikte combinatie van individuele denkkrachten en competenties. Het teamrollenmodel van Belbin helpt om teams optimaal samen te stellen en te laten presteren. Effectief managen van mensen en teams houdt meer in dan enkel delegeren van taken en evalueren van tekortkomingen. Elk individu en team wordt vooral uitgedaagd door dagelijks op hun talenten en competenties te coachen. “Zingeving” is een “zinvolle” toevoeging aan de behoeftehiërarchie van Maslow.

processen


Inzicht in processen is essentieel. Het verbinden ervan is noodzakelijk om een organisatie als systeem succesvol te laten functioneren. Holistisch denken maakt het mogelijk nieuwe keuzes te maken op het moment dat organisaties of processen evolueren. Lean tools en -technieken helpen verspillingen te elimineren en processen effectiever te maken.

organisatie


Een bewuste keuze voor één bedrijfsstrategie is, volgens het model van Treacy en Wiersema, belangrijk om de organisatie en haar processen effectief en duurzaam te kunnen inrichten en te kunnen investeren in de juiste middelen en mensen. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Ze hebben baat bij het bewaken van structuur én het behouden van flexibiliteit met voldoende aandacht voor groei én een gedegen fundament.

organisatie


Een bewuste keuze voor één bedrijfsstrategie is, volgens het model van Treacy en Wiersema, belangrijk om de organisatie en haar processen effectief en duurzaam te kunnen inrichten en te kunnen investeren in de juiste middelen en mensen. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Ze hebben baat bij het bewaken van structuur én het behouden van flexibiliteit met voldoende aandacht voor groei én een gedegen fundament.

rapportages


Rapporten, budgetten en verslagen dienen dynamisch te zijn waarbij inhoud en presentatie afgestemd blijven op het vooraf geformuleerde doel. Betrouwbare en bruikbare output vragen om aandacht voor de juiste input. De kracht zit in de doelmatigheid en kwaliteit, niet in de hoeveelheid data en geproduceerde rapporten.

theorieën


Geen managementtheorie of – tool is “het recept” voor een specifiek organisatieprobleem of project. Middels een juiste mix van passende managementtools, wordt de toepassing ervan effectief en betaalbaar maatwerk.

Aanvullende informatie over haar achtergrond en competenties vindt u op

adres

AMF Support
Van Hoevellstraat 21
7471 SM Goor

volg ons


© 2018 AMF Support