Partner in business

AMF supportNews

Wij controllers zien risicomanagement als een van onze verantwoordelijkheden. De vraag is of wij met het oog hierop ook de juiste acties nemen en effectieve maatregelen treffen. Martin van Staveren, kerndocent risicomanagement aan de Universiteit … Read More

Terug naar de eenvoud

AMF supportNews

Denk hierbij aan werkprocessen, communicatielijnen, rapportages, procedures, instructies, notulen, actielijsten, verslagen, etc. De grootste uitdaging is het de in der loop der tijd complex gemaakte dingen weer terug te brengen naar de eenvoud. Een mooie … Read More

7 stressfactoren

AMF supportNews

https://ttisuccessinsights.nl/de-stressfactoren-van-tsi/ 1. Taakeisen De taakeisen die aan ons worden gesteld, moeten passen bij ons persoonlijk prestatievermogen. Tijdsdruk, onduidelijke taakomschrijvingen, te veel verantwoordelijkheden, te hoge werkbelasting, taakeisen die niet echt passen bij onze vaardigheden en talenten: … Read More

Pleidooi voor gezond wantrouwen

AMF supportNews

In mijn vorige blog “Vertrouwen versus Control” ben ik ingegaan op de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘control’. Ik onderschreef de mening van F. de Jong en A. Riddering, dat ‘vertrouwen’ los gekoppeld moet worden van ‘control’ … Read More