Partner in business

AMF supportNews

Wij controllers zien risicomanagement als een van onze verantwoordelijkheden. De vraag is of wij met het oog hierop ook de juiste acties nemen en effectieve maatregelen treffen. Martin van Staveren, kerndocent risicomanagement aan de Universiteit … Read More

Terug naar de eenvoud

AMF supportNews

Denk hierbij aan werkprocessen, communicatielijnen, rapportages, procedures, instructies, notulen, actielijsten, verslagen, etc. De grootste uitdaging is het de in der loop der tijd complex gemaakte dingen weer terug te brengen naar de eenvoud. Een mooie … Read More

Waar zitten bij u de kansen? Waar is bij u nog winst te behalen?

AMF supportNews

Creëer eerst inzicht en elimineer dan uw verspillingen: Dubbel werk, onnodige handelingen, te vroeg/te laat handelen, te veel verslagen/documenten = overproductie Te veel autorisaties, overmatige kwaliteit/verwachtingen = proces Correcties, opnieuw handelingen uitvoeren = defecten Parkeren … Read More