Er zijn geen problemen

AMF supportNews

Hakuna Matata = er zijn geen problemen. Dit is ook het uitgangspunt van het “omdenken”. Een geruststellend uitgangspunt: er bestaan geen problemen. Wij worstelen allemaal met “problemen”. Ook maken wij vaak gigantische problemen van feiten … Read More

Partner in business

AMF supportNews

Wij controllers zien risicomanagement als een van onze verantwoordelijkheden. De vraag is of wij met het oog hierop ook de juiste acties nemen en effectieve maatregelen treffen. Martin van Staveren, kerndocent risicomanagement aan de Universiteit … Read More

Terug naar de eenvoud

AMF supportNews

Denk hierbij aan werkprocessen, communicatielijnen, rapportages, procedures, instructies, notulen, actielijsten, verslagen, etc. De grootste uitdaging is het de in der loop der tijd complex gemaakte dingen weer terug te brengen naar de eenvoud. Een mooie … Read More