Terug naar de eenvoud

AMF supportNews

Denk hierbij aan werkprocessen, communicatielijnen, rapportages, procedures, instructies, notulen, actielijsten, verslagen, etc. De grootste uitdaging is het de in der loop der tijd complex gemaakte dingen weer terug te brengen naar de eenvoud. Een mooie … Read More

Waar zitten bij u de kansen? Waar is bij u nog winst te behalen?

AMF supportNews

Creëer eerst inzicht en elimineer dan uw verspillingen: Dubbel werk, onnodige handelingen, te vroeg/te laat handelen, te veel verslagen/documenten = overproductie Te veel autorisaties, overmatige kwaliteit/verwachtingen = proces Correcties, opnieuw handelingen uitvoeren = defecten Parkeren … Read More

Tijd vrij maken voor wat er écht toe doet

AMF supportNews

Wij zouden allemaal meer tijd willen hebben voor de dingen die er écht toe doen. U als ondernemer en uw mensen. Al voordat uw medewerker geconcentreerd aan de slag gaat met de geplande acties gebeurt … Read More