Tijd vrij maken voor wat er écht toe doet

AMF supportNews

Not to do 26-1-2016

Wij zouden allemaal meer tijd willen hebben voor de dingen die er écht toe doen. U als ondernemer en uw mensen. Al voordat uw medewerker geconcentreerd aan de slag gaat met de geplande acties gebeurt … Read More

Met welke bril kijk jij?

AMF supportNews

Blog 26-11-16 Vier brillen zien meer dan één tbv website

Organisatie-energie krijg je door een goede mix van perspectief (waarom), feiten (wat), emoties (wie) én procedures (hoe). Alleen door de samenhang tussen alle vier de elementen inzichtelijk te maken voor iedereen en te delen met … Read More