7 stressfactoren

AMF supportNews

stress

https://ttisuccessinsights.nl/de-stressfactoren-van-tsi/ 1. Taakeisen De taakeisen die aan ons worden gesteld, moeten passen bij ons persoonlijk prestatievermogen. Tijdsdruk, onduidelijke taakomschrijvingen, te veel verantwoordelijkheden, te hoge werkbelasting, taakeisen die niet echt passen bij onze vaardigheden en talenten: … Read More

Pleidooi voor gezond wantrouwen

AMF supportNews

Pleidooi voor gezond wantrouwen def

In mijn vorige blog “Vertrouwen versus Control” ben ik ingegaan op de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘control’. Ik onderschreef de mening van F. de Jong en A. Riddering, dat ‘vertrouwen’ los gekoppeld moet worden van ‘control’ … Read More