Hoe vervul ik graag de rol van Project-Controller?

AMF supportNews

Volwaardig en actief lid van projectteam(s) – nuchter en realistisch, bedachtzaam en kritisch, respectvol en met plezier

Schakel tussen operations en finance – verbindend, versterkend en samenwerkend in termen van win-win

Gezamenlijk werken aan heldere doelstellingen – met oog voor de klanten, mensen, processen en resultaten

Aanpakken, meedenken en verbeteren – nieuwsgierig, doortastend en creatief

Ondersteunen bij het nemen van beslissingen – weloverwogen, met hoofd en hart

Effectieve communicatie en rapportages – afgestemd op de verschillende stakeholders

Aandacht voor verleden, heden en toekomst – lerend, objectief en open

Beheersen van risico’s – op een gezonde manier, met oog voor verschillen in risicoperceptie en sturend op te beïnvloeden risicofactoren

Verkennen van kansen – denken in mogelijkheden en gericht op voorkomen van ongewenste gebeurtenissen

Coherente benadering – overzicht houden, integraal en op een samenhangende wijze

Terugbrengen van complexiteit naar essentie en eenvoud – praktisch en doelgericht registreren en rapporteren

Van onduidelijkheid naar inzicht – observerend, analyserend en consciëntieus, doordringen tot de kern

Samen van inzicht naar control

Druk met veel mooie projecten? Vraagt een aantal projecten (tijdelijk) extra inspanning? Nog te veel (kleine) lopende projecten door te weinig aandacht

Claudia Witlam

www.amfsupport.nl –  06 16 67 03 64


Deze publicatie delen?