Partner in business

AMF supportNews

Wij controllers zien risicomanagement als een van onze verantwoordelijkheden. De vraag is of wij met het oog hierop ook de juiste acties nemen en effectieve maatregelen treffen.

Martin van Staveren, kerndocent risicomanagement aan de Universiteit Twente, merkt op dat wij, dus de controllers zelf, een van de risico’s binnen een organisatie kunnen zijn. Daar heeft hij een punt.

Stephan van den Broek, financial en actief op het gebied van risicomanagement, roept ons controllers op om regelmatig kritisch ‘in de spiegel te kijken’, ons meer ‘motiverend en innoverend op te stellen’ en ‘niet te veel nadruk op negatieve afwijkingen te leggen’. Hier ben ik het ook mee eens.

Ik stel mij dan ook regelmatig de vraag of ik voldoende waarde toevoeg? Ben ik niet te veel aan het wantrouwen en rem ik de organisatie niet ongemerkt af? Beweeg en denk ik voldoende mee met de organisatie, in het nu en met de blik op de toekomst? Ben ik voldoende dienstbaar in mijn rol als controller, organisatiebreed?

Ik zie mijzelf dan ook meer als de “servant-business-controller”, de partner in business: kritisch, ondersteunend en innovatief, met voldoende aandacht voor verleden, heden en toekomst.

Claudia Witlam

www.amfsupport.nl – van inzicht naar control – 06 16 67 03 64


Deze publicatie delen?