7 stressfactoren

AMF supportNews

https://ttisuccessinsights.nl/de-stressfactoren-van-tsi/

1. Taakeisen

De taakeisen die aan ons worden gesteld, moeten passen bij ons persoonlijk prestatievermogen. Tijdsdruk, onduidelijke taakomschrijvingen, te veel verantwoordelijkheden, te hoge werkbelasting, taakeisen die niet echt passen bij onze vaardigheden en talenten: het kan er allemaal toe leiden dat we ‘overvraagd’ worden en er stress ontwikkelt op dit terrein.

2. Beloning

Werk dat ons een gevoel van voldoening, zingeving en beloning verschaft, is werk dat we met plezier vervullen. Als we veel van onszelf geven zonder dat er voldoende voor terugkomt, kan dat werkgerelateerde stress veroorzaken. Stress treedt op als we een persoonlijke disbalans ervaren tussen de energie die we in ons werk stoppen en de beloning die daar tegenover staat.

3. Controle

Gevoelens van machteloosheid vormen een ook belangrijke oorzaak van werkgerelateerde stress. Op den duur laten we situaties waarin we ons machteloos voelen gewoon over ons heen komen of proberen we ze te ontlopen. We hebben immers het gevoel dat we er toch geen controle over hebben.

4. Organisatorische veranderingen

Onder veranderingen verstaan we hier: alle veranderingen in staf, teams, structuur, technologie, procedures of werkwijzen. Plotselinge en grote veranderingen hebben meer impact dan geleidelijke of kleine veranderingen, maar veranderingen in algemene zin kunnen zowel kansen scheppen, als stress veroorzaken.

5. Leidinggevende

Gebrek aan steun en/of begrip van de directe leidinggevende is een veel voorkomende oorzaak van stress. Een goede leidinggevende schept gezonde druk door uitdagende maar redelijke eisen te stellen. Bijvoorbeeld in de vorm van (haalbare) deadlines. Een leidinggevende kan echter ook doorschieten in de eisen die gesteld worden wat kan resulteren in negatieve stress.

6. Steun van anderen

Een gebrek aan ondersteuning door en van collega’s (maar ook leidinggevenden) heeft veel invloed op de werksfeer, wat voor stress kan zorgen. Een ondersteunende omgeving wordt gekenmerkt door leidinggevenden die duidelijke informatie verschaffen, en collega’s die bereid zijn een helpende hand toe te steken. Een omgeving waarin een positief samenwerkingsklimaat heerst leidt tot betere prestaties en grotere betrokkenheid.

7. Baanzekerheid

Er zijn veel zaken waarover we ons zorgen kunnen maken met betrekking tot ons werk. Een van de meest fundamentele angsten betreft de angst om onze baan te verliezen, met alle daarbij behorende gevolgen. Maar stress op dit gebied kan ook samenhangen met een gebrek aan carrièrevooruitzichten. Of juist met een te voortvarend loopbaanverloop: zijn we eigenlijk wel klaar voor die nieuwe uitdaging?

bron: https://ttisuccessinsights.nl/de-stressfactoren-van-tsi/


Deze publicatie delen?