Pleidooi voor gezond wantrouwen

AMF supportNews

In mijn vorige blog “Vertrouwen versus Control” ben ik ingegaan op de begrippenvertrouwen’ en ‘control’. Ik onderschreef de mening van F. de Jong en A. Riddering, dat ‘vertrouwen’ los gekoppeld moet worden van ‘control’ en dat het inrichten van een effectief ‘vertrouwen-control-landschap’ in een organisatie maatwerk is en om onderhoud vraagt.

In deze blog ga ik dieper in op het vertrouwensvraagstuk.

Wanneer is wantrouwen juist goed en effectief?

F. de Jong en A. Riddering benoemen vier belangrijke basisprincipes waarbij wantrouwen gezond is en gekoesterd moet worden (*1):

  1. Als er risico’s op vitale punten zijn. Wantrouw alles dat bedreigend is voor geld of leven.
  2. Als de omgeving waarin je verkeert wezenlijk aan het veranderen is. Wantrouw je bestaande informatiebronnen in tijden van veranderingen.
  3. Als je keuzes moet maken over waar er bijsturing nodig is. Gebruik wantrouwen om je keuzeproces te sturen.
  4. Als je samenwerkt en rekening moet houden met de belangen van een ander. Belangentegenstellingen vragen om gezond wantrouwen.

Wat is uw situatie? Welke ‘vertrouwen-strategie’ past het beste bij uw organisatie? Ik kijk en denk graag met u mee. Samen komen wij tot het nodige inzicht en concrete acties voor ‘veilig’ ondernemen door het toepassen van gezond wantrouwen.

Mail of bel mij vrijblijvend.

Claudia Witlam
info@amfsupport.nl
www.amfsupport.nl
06 16670364

*1: “Veldgids Vertrouwen – Alles onder controle?” van Frans de Jong en Angela Riddering


Deze publicatie delen?